Duurzaam ondernemen

Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) is zich bewust van haar rol in onze samenleving en het milieu. Wij houden ons dan ook aan strenge normen rondom milieumanagement wat wij met trots bevestigd zien met onderstaande certificeringen.

De ISO 14001 norm is een belangrijke richtlijn. Het milieubeleid van JEA richt zich op een verantwoorde omgang met grond-, hulpstoffen en energie. Wij respecteren de maatschappelijke uitgangspunten met zo min mogelijk belasting voor bodem, water en lucht.

Het FSC (Forest Stewardship Council) staat voor wereldwijd verantwoord bosbeheer. Deze organisaties geven certificaten uit aan bedrijven die zich houden aan de regels zoals internationaal zijn opgesteld en biedt u als klant de zekerheid dat JEA werkt met papier dat is geproduceerd uit duurzaam beheerde bossen.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot in het productieproces is ook een belangrijke doelstelling van JEA. Wij zijn vanuit NatureOffice® gecertificeerd en bieden u hiermee de mogelijkheid om klimaatneutraal te produceren.

Zou u het milieubeleid van Joh. Enschedé Amsterdam willen inzien? Dan kunt u bij ons het Pdf-bestand opvragen via: verkoop@jea.nl

CO2-neutraal

Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) kan uw orders gecertificeerd, 100% klimaatneutraal produceren. Wij zijn hiervoor gecertificeerd door natureOffice®.

Het percentage CO2 dat vrijkomt in het proces van papierproductie tot en met de logistiek wordt gecompenseerd door het reduceren van dezelfde hoeveelheid CO2 elders. Gezien het effect van broeikasgassen op het wereldwijde klimaat, maakt het niet uit waar emissiereductie plaatsvindt. Bij de berekening van de benodigde CO2-compensatie voor uw order wordt dus rekening gehouden met het gehele proces, van grondstof tot en met distributie naar uw doelgroep. Zo bent u ervan verzekerd dat u het volledige proces compenseert en niet slechts een klein deel daarvan; 100% klimaatneutraal dus!

NatureOffice® initieert en ondersteunt projecten waarbij CO2-emissies worden vermeden, beperkt of gecompenseerd. Dit zijn projecten op het gebied van natuurbeheer of duurzame energie uit zon, wind, water of biomassa, veelal in derde wereld landen. De CO2-uitstoot van de druk- of printorder wordt bij natureOffice® aan de hand van een aantal gegevens berekend, geregistreerd en gekoppeld aan het door u gekozen project. U ontvangt hiervan een officieel certificaat en u mag het natureOffice®-logo op deze producten gebruiken, met een via internet traceerbare code die refereert aan het gekozen project. Help mee aan een klimaat neutralere wereld en vraag uw account- of ordermanager om meer informatie.

FSC
Milieubarometerbedrijf