Certificering

De scope van Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) bestaat uit: Verkoop en productie van commercieel en beveiligd drukwerk, specialistisch drukwerk voor de voedingsmiddelen – en farmaceutische industrie en drukwerk voor de promotionele (retail)markt.

Met inachtneming van het gecertificeerde Arbomanagementsysteem, wordt de kwaliteitszorg van JEA, het KAMS plus systeem, volgens, in overeenstemming met zeven internationale normen en standaarden gegarandeerd.

ISO 9001:2015

De ISO 9001 norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagement voor de gehele organisatie. Elk proces moet dusdanig ingericht worden dat de kwaliteit gewaarborgd is en blijft. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten en diensten én de tevredenheid van onze klanten, doordat wij gecertificeerd zijn voor de ISO 9001 norm en dit regelmatig extern wordt gecontroleerd.

ISO 14001:2015

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. JEA is in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Het milieubeleid van JEA richt zich op een verantwoorde omgang met grond- en hulpstoffen en energie. Wij respecteren de maatschappelijke uitgangspunten waarbij bodem, water en lucht zo min mogelijk belast worden.

FSSC 22000 (versie 4.1)

FSSC 22000 norm is een wereldwijd geaccepteerde norm voor voedselveiligheid in een groot alle schakels van de voedselketen. De FSSC 22000 combineert de basishygiënevoorwaarden en de ISO 22000 norm. Daarnaast zijn er specifieke FSSC-voorwaarden over voedselveiligheidszaken.

SMSi: 2013

Het (SMSi) Security Management System & informationsecurity norm ofwel het “ECHT-certificaat” ziet toe op alle beveiligingsaspecten van informatie en fraudepreventie van “opdrachtverstrekking tot product- of dienstlevering. Daarbij krijgt de digitale fraude specifieke aandacht. Middels een strikt certificeringssysteem garandeert SMSi de opdrachtgevers van de gecertificeerde bedrijven dat hun product of dienst met uiterste zorgvuldigheid wordt vervaardigd en informatiestromen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

FSC®

FSC® zorgt voor de bossen van de toekomstige generaties. Door te kiezen voor dit product, draagt u bij aan behoud van bossen wereldwijd. Meer informatie: www.fsc.org. JEA heeft FSC COC code SGSCH-COC-002438, licentienummer FSC-C002388. U kunt deze nummers controleren op info.fsc.org.

ISO1247-2

De norm ISO 12647-2 is ontwikkeld om het offsetdrukproces van begin tot eind te standaardiseren. Zo worden kleur en andere kwaliteitsaspecten (plate, proof en print) gewaarborgd en kunnen daardoor druktechnische problemen worden voorkomen. Voor u betekent deze standaardisering een continue kwaliteit van ons drukwerk en garanderen wij daarmee maximale reproduceerbaarheid.

SMSi

Het (SMSi) Security Management System & informationsecurity ofwel het “ECHT-certificaat” ziet toe op alle beveiligingsaspecten van informatie en fraudepreventie van “opdrachtverstrekking tot product- of dienstlevering. Daarbij krijgt de digitale fraude specifieke aandacht. Middels een strikt certificeringssysteem garandeert SMSi de opdrachtgevers van de gecertificeerde bedrijven dat hun product of dienst met uiterste zorgvuldigheid wordt vervaardigd en informatiestromen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

De beveiligingsstrategie wordt dagelijks gecontroleerd waarbij de echtheid van de documenten wordt gecontroleerd en de procedures door registratie worden gegarandeerd en aan de opdrachtgever gecommuniceerd. Denk hier aan de juiste aantallen, originelen, inclusief het geregistreerd vernietigen van misprints etc. Alles wordt in proceshandboeken vastgelegd.

Het SMSi-systeem stelt eisen aan het Security Management System & informationsecurity van het productieproces, aan beveiligd drukwerk en aan drukwerk met een vertrouwelijk karakter. Denk hierbij aan de altijd aanwezige beveiliging op het kantoor en de toegangscontrole wanneer men het gebouw van Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) binnentreedt.

Onze medewerkers worden getraind in de omgang met vertrouwelijke informatie. Dit heeft niet alleen betrekking op de speciale behandeling van waarde drukwerk zoals het gebruik van security features om fraude tegen te gaan, maar richt zich ook op de eisen rondom opslag en vervoer van waarde drukwerk.

Bij JEA kunt u er zeker van zijn dat uw beveiligd drukwerk veilig wordt geproduceerd, opgeslagen en gedistribueerd. Met onze certificering door het SMSi-systeem en de daarbij horende regelmatige controles is deze waarde voor u objectief beoordeeld en gewaarborgd.