DE LAT
LIGT HOOG

JEA maakt specialistisch drukwerk waar hoge eisen aan worden gesteld. Daarom is ons managementsysteem goed op orde. We hebben een gecertificeerd, geaccrediteerd managementsysteem en werken volgens de recentste, internationaal erkende normen en standaarden.

Meer weten?
Meer weten? Neem contact op >>

Kwaliteits management:
ISO 9001:2015

Met ons kwaliteits-managementsysteem benadrukken wij het belang voor onze klanten en stakeholders, van kwalitatief goede producten en diensten en het continue ontwikkelen en verbeteren van de organisatie.

Milieuzorg:
ISO 14001:2015

Ons milieumanagementsysteem is gericht op het identificeren, beheren, monitoren en controleren van milieueffecten. Door de milieuprestaties van de organisatie te verbeteren, vergroten wij het vertrouwen van onze klanten en nemen wij onze verantwoordelijkheden op milieugebied.

Gezond en veilig:
ARBO RI&E Grafimedia

Met ons ARBO RI&E managementsysteem dragen wij zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en voeren een actief beleid dat gericht is op het systematisch verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Beveiliging:
SMSi:2013

JEA beschikt over het ECHT-certificaat. Dit ziet toe op fraudepreventie en alle beveiligingsaspecten van data, van opdrachtverstrekking tot product- en dienstlevering. Daarbij krijgt digitale fraudepreventie specifieke aandacht. Het certificaat garandeert opdrachtgevers dat hun product of dienst met uiterste zorgvuldigheid wordt vervaardigd en dat informatiestromen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bosbeheer:
FSC®

JEA gebruikt uitsluitend papier met het FSC-certificaat. FSC® waakt erover dat bossen voor toekomstige generaties behouden blijven. Meer informatie hierover staat op www.fsc.org. JEA heeft FSC COC-code SGSCH-COC-002438 en licentienummer FSC-C002388. Deze nummers kun je controleren op info.fsc.org.

Voedselveiligheid:
FSSC 22000

Specifieke normen voor voedselveilig drukwerk worden gegarandeerd met ons certificaat voor FSSC 22000 (versie 4.1). Deze wereldwijd geaccepteerde norm werkt door tot in alle schakels van de voedselketen en combineert voorwaarden voor basishygiëne met ISO 22000. Daarnaast gelden er specifieke FSSC-voorwaarden over voedselveiligheidszaken.