Data Management

Data management is een belangrijke schakel geworden in ons bedrijf.
Wij maken gepersonaliseerd drukwerk en selfmailer producties. Daarbij is de input van een goed adressenbestand van eminent belang voor het slagen van uw actie en de response op uw mailing. Daarmee kunnen wij u helpen.

Het bewerken van adresbestanden, ontdubbelen, opschonen, verrijken en sorteren is een discipline die wij vanzelfsprekend in huis hebben. Als u voor uw marketingactie een ontelbaar unieke codes nodig heeft hebben wij de software om deze te genereren.

Als producent van gepersonaliseerd drukwerk krijgen wij van onze klanten adresbestanden toegestuurd. Het mag duidelijk zijn dat deze vertrouwelijke informatie bevatten. JEA zal bij de verwerking van persoonsgegevens altijd handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals de Wbp), de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, de voor zijn branche geldende gedragscode(s) inzake de verwerking van persoonsgegevens, de normen neergelegd in Beveiliging van persoonsgegevens (College Bescherming Persoonsgegevens, Achtergrondstudies & Verkenningen 23).

JEA stelt daarom hoge eisen aan de beveiliging van haar bedrijfspanden, hardware en software.
Met onze certificering door het (SMSi) Security Management System & informationsecurity ofwel het “ECHT-certificaat” en de daarbij horende regelmatige controles is beveiliging voor u objectief beoordeeld en gewaarborgd.