1926 – 2019
Mr. Maurits Enschedé
04 juni 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat op 11 mei op de leeftijd van 92 jaar is overleden: Mr. Maurits Enschedé

De heer Enschedé was van 1954 tot in 1991 werkzaam voor Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting BV (het latere Koninklijke Joh. Enschedé BV). Vanaf 1963 tot aan zijn pensionering in 1991 heeft hij als directeur van het bedrijf gefunctioneerd. Joh. Enschedé Amsterdam maakte tot eind 2013 als werkmaatschappij deel uit van Koninklijke Joh. Enschedé BV. Bij de verzelfstandiging van Joh. Enschedé Amsterdam eind 2013 via JEA Holding BV, heeft de heer Maurits Enschedé nog op hoge leeftijd, door zijn adviezen en betrokkenheid, een cruciale rol gespeeld.

Wij zijn de heer Enschedé veel dank verschuldigd en denken met veel respect aan hem terug .
Zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie wensen wij veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Raad van Commissarissen
Directie
Ondernemingsraad
Medewerkers

van
JEA Holding BV
Joh. Enschedé Amsterdam BV
BooQi Media Solutions BV

Share This